Privacybeleid + Cookiebeleid

Wie zijn wij?

WoWenzo.nl  is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). WoWenzo.nl  respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van haar website www.WoWenzo.nl , alsmede de privacy van haar klanten die via deze kanalen een bestelling plaatsen. In dit beleid wordt uiteengezet welke informatie we in het kader van het gebruik van onze website en van jou als klant verzamelen en hoe we deze informatie verder gebruiken en beschermen.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om onze werkwijzen te verduidelijken en nieuwe of andere privacypraktijken weer te geven, zoals wanneer we nieuwe diensten, functionaliteit of functies toevoegen aan de site. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen zullen we u daarvan op de hoogte stellen, hetzij per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account), hetzij door een kennisgeving op de site of door gebruik te maken van andere methoden.

U begrijpt dat uw voortgezet gebruik van de site nadat wij een kennisgeving hebben verzonden over onze wijzigingen in de privacyverklaring betekent dat het verzamelen, controleren, verwerken en het gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan de bijgewerkte privacyverklaring. Als u bezwaar hebt tegen bepaalde wijzigingen, dan kunt u uw accountinstellingen wijzigen of contact met ons opnemen.

 

1. Toepasselijkheid

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op elk(e) websitebezoek, transactie en elke overeenkomst die via WoWenzo.nl  wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende je bezoek en/of gebruik van onze website, zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden.

 

2. Gegevens die wij verzamelen

WoWenzo.nl stelt je in staat om online Foodgifts te bestellen of een ander WoWenzo.nl  product en je bestelling op een adres naar keuze te laten bezorgen. In het kader van onze diensten kunnen we jouw gegevens op twee manieren verzamelen:

 

Gegevens die door jou worden verstrekt

WoWenzo.nl verzamelt gegevens die door jou worden verstrekt zoals je e-mailadres wanneer je je registreert als nieuwe klant en een account aanmaakt. Verder verzamelen we je bestelgegevens zoals je naam, bezorg- en factuuradres, telefoonnummer en betalingsgegevens als je een bestelling bij ons plaatst (en, als de bestelling naar iemand anders wordt verstuurd, de naam- en adresgegevens van de ontvanger voor wie de bestelling is bestemd), samen met de bestanden zoals de foto´s die door jou worden geüpload en/of worden gebruikt in dan wel op onze producten. Je e-mailadres wordt gebruikt om de bevestiging van je bestelling toe te zenden. Het is ook mogelijk dat we je contactgegevens verzamelen als je meedoet aan onze prijsvragen of wanneer je aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een review over een WoWenzo-product. Naast het aanmaken van een account, kunnen we je e-mail adres ook afzonderlijk verzamelen wanneer je je via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief.

 

Wij verzamelen de volgende persoonlijke gegevens wanneer u de site gebruikt:

 • Verificatie- en identificatiegegevens (bijv. uw naam of e-mailadres). Deze informatie is noodzakelijk om uw account in te stellen en u aan te melden bij uw account. Als u dit niet verstrekt, kunnen wij onze diensten mogelijk niet aan u leveren
 • Persoonlijke basisgegevens (bijv. uw bedrijfsnaam, voornaam, achternaam en aanhef)
 • Contactgegevens (bijv. uw postadres, telefoonnummer en e-mailadres). We hebben een deel van deze informatie, zoals uw postadres, nodig om producten bij u af te leveren en we zullen deze diensten niet kunnen uitvoeren als u deze informatie niet verstrekt;
 • Betaalgegevens (bijv. uw creditcardgegevens, Bankrekeningnummer of betaalfiches van externe betalingsverstrekkers zoals PayPal). Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken, en zullen uw betaling niet kunnen verwerken of u niet terug kunnen betalen als u dit niet verstrekt
 • Informatie over uw contacten met WoWenzo.nl  (bijv. email- en chatberichten op onze site en door de gebruiker gegenereerde inhoud).

 

Gegevens die wij automatisch verzamelen

WoWenzo.nl verzamelt tevens gegevens die we ontvangen op basis van je gebruik van onze diensten, je bezoek aan onze website en eventueel andere websites die vanaf onze website toegankelijk zijn. We verzamelen bijvoorbeeld je IP-adres en het type browser dat je gebruikt, maar ook de pagina´s die je bezoekt, de datum en tijd van jouw bezoek of gebruik en op welke wijze je gebruik maakt van onze website.

 

Deze persoonlijke gegevens omvatten onder meer het volgende

 • Analytische gegevens waaronder gegevens die zijn verzameld uit cookies en andere middelen voor toestelidentificatie;
 • Profielinformatie (bijv. weergave van pagina’s en deals op de site, klikgegevens en informatie over de website van waaruit u naar onze site hebt geklikt). Dit kan gegevens over uw locatie bevatten.
 • Toestelgegevens (bijv. Mac-adres, IP-adres en reclame-identificatiemiddelen).

 

Wij verzamelen de hierboven beschreven persoonsgegevens in verschillende fasen van uw relatie met ons wanneer u

 • zich registreert, abonneert op de nieuwsbrief, of een account bij ons aanmaakt
 • e-mails of berichten van ons opent of beantwoordt
 • een online pagina bezoekt die onze advertenties of inhoud weergeeft
 • op of via de site producten of diensten koopt
 • verbinding maakt met, inlogt op of linkt naar de site met behulp van tools voor sociale netwerken
 • opmerkingen plaatst op het gedeelte voor online gemeenschappen van de site, of door het plaatsen van een review

 

3. Hoe gebruiken we je gegevens verder?

Je gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Acceptatie, verwerking en uitvoering van je bestelling

Je gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling.

 

Het beheren van je account

Je kunt je eigen account aanmaken op onze website. In dit account slaan we onder andere je naam, (bezorg- en factuur) adres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We slaan ook informatie op over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je je producten sneller kan terugvinden en kan bekijken, delen of nabestellen.

 

Direct marketing, aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven

We kunnen je gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om je zodoende via e-mail of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. WoWenzo.nl zal nooit gegevens van klanten aan derden ter beschikking stellen. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief die per e-mail wordt verstuurd. Als je het niet langer op prijs stelt om onze nieuwsbrief te ontvangen klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.

 

Reviews en opmerkingen

We horen graag over jouw ervaringen met ons en natuurlijk onze producten. Indien je ons een review geeft, bijvoorbeeld via social media of aan onze klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we je review niet zullen gebruiken in combinatie met je naam of andere persoonsgegevens. Enkel met jouw voorafgaande en expliciete toestemming zullen wij jouw review (of een gedeelte daarvan) samen met je naam (of overige persoonsgegevens) die je ons hebt gegeven, verder gebruiken.

 

Promotionele acties en prijsvragen

Als je meedoet aan een promotionele actie of prijsvraag, dan vragen we je om je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres en kan het zijn dat je eventueel ander materiaal deelt zoals je foto´s. Met deze gegevens kunnen we de promotionele actie of prijsvraag uitvoeren, de prijswinnaar(s) laten weten dat ze hebben gewonnen en via onze website, nieuwsbrief en/of social media na het verkrijgen van toestemming daartoe, de namen van de prijswinnaar(s) bekendmaken.

 

Onderhoud, statistische analyse en verbetering van onze diensten

We streven er voortdurend naar om onze diensten te verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van analytische software van derde partijen, te weten Google Analytics. Met deze analytische software plaatsen we cookies om algemene bezoekgegevens bij te houden en ontvangen we rapportages over hoe onze diensten gebruikt worden. In dit kader registreren wij via de website gegevens zoals het IP-adres van je computer, de datum en het tijdstip van je bezoek of gebruik, je browser en welke producten door jou bekeken en ontworpen worden. Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klanten- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dit onderzoek in opdracht voor ons uit. We geven dergelijke bedrijven dan jouw e-mailadres of telefoonnummer, die zich dan uiteraard ook aan dit Privacy- en Cookiebeleid moeten houden!

 

Fraude

We gebruiken onze klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien we verzocht worden om inzage in onze klantgegevens op grond van een wettelijke verplichting daartoe, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, zullen we hieraan voldoen en de verzochte gegevens doorgeven aan de desbetreffende autoriteit of opsporingsinstantie.

 

Verbetering van onze klantenservice

Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maakt onze klantenservice gebruik van je gegevens zoals je naam en je ordernummer. Onze klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met jou, om vast te leggen waarom je met ons contact hebt opgenomen en welke oplossing we je gegeven hebben. Dergelijke gegevens met betrekking tot onze klantenservice worden ook door ons bewaard. Dit is handig als je een andere keer met ons contact opneemt. Indien je via telefoon of e-mail contact opneemt met onze klantenservice, kan het zo zijn dat we het gesprek vastleggen en opslaan voor kwaliteitsmonitoring- en trainingsdoeleinden. Op deze manier help je ons met het analyseren en verbeteren van onze klantenservice.

 

4. Doorgifte aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. We stellen we je gegevens alleen beschikbaar aan derden zoals hierboven uiteengezet. Dit gebeurt uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid zijn beschreven of hiermee verenigbaar zijn. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens en de inhoud van dit beleid in acht te nemen. WoWenzo.nl zal hiernaast je persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien we daartoe je voorafgaande toestemming hebbing verkregen, wettelijk verplicht zijn of in het geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor

 • Het verzorgen van de internetomgeving van WoWenzo.nl
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en acties
 • In sommige gevallen het verwerken van bestellingen
 • Het bezorgen van bestellingen

 

5. Beveiliging van je gegevens

WoWenzo.nl gaat uiterst zorgvuldig om met je gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Elk WoWenzo.nl product en alle daarin opgeslagen afbeeldingen, foto´s of andere geüploade inhoud is beveiligd door jouw unieke e-mailadres en wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de door jou gemaakte producten en hierin opgeslagen inhoud niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom raden we je aan om je wachtwoord met zorg te kiezen en deze niet te delen met anderen!

 

We hebben o.a. de volgende maatregelen genomen

 • Alle personen die namens WoWenzo.nl  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

6. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die online met de pagina´s van onze website via je browser worden meegestuurd en worden opgeslagen op je computer, tablet, telefoon of ander apparaat. Wij gebruiken cookies om je gebruikservaring tijdens het bezoeken of gebruiken van onze diensten via de website te optimaliseren. De cookies zorgen ervoor dat onze website je browser, voorkeuren en geschiedenis herkent bij je volgende bezoek. Daarnaast kunnen we cookies gebruiken om jou relevante informatie te laten zien, rapportages te krijgen over hoe bezoekers of gebruikers onze diensten via de website gebruiken en om integratie met de Social Media netwerken mogelijk te maken.

 

WoWenzo.nl gebruikt de volgende soorten cookies

Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om onze websites te kunnen bezoeken en onze diensten te kunnen gebruiken. Deze cookies zijn bedoeld het gebruik van onze website te faciliteren en slaan daarom je persoonlijke instellingen op, welke items er toegevoegd zijn aan je winkelmandje en/of een bepaald bericht al aan jou getoond is om zodoende te voorkomen dat je het nog een keer te zien krijgt

 

Analytische cookies: deze cookies houden gegevens bij over het gebruik van onze website via Google Analytics. Deze statistieken geven ons onder andere inzicht in hoe vaak onze website wordt bezocht, welke delen van onze website bezoekers het interessantst vinden, welke producten door jou bekeken en ontworpen worden. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek-, gebruik- en klikgedrag. Dit doen we om onze website voortdurend te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

 

– Social Media-cookies en andere cookies van derde partijen: als je onze website bezoekt, kan er ook content worden aangeboden door andere bedrijven dan WoWenzo. Deze bedrijven kunnen ook cookies op je computer zetten. Als je bepaalde WoWenzo-content deelt via social media netwerken zoals Facebook, Instagram of Twitter, dan kunnen deze derde partijen ook cookies op je computer zetten. Het is belangrijk om te weten dat wij geen toegang hebben tot, noch controle over, cookies die door derden worden gekozen. We raden je aan de websites van deze derde partijen te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en over hoe je ze kunt beheren.

 

De hierboven genoemde cookies worden alleen door ons gebruikt en de hiermee verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een doeleinde zoals hierboven uiteengezet en in overeenstemming met dit Privacy- en Cookiebeleid. De via je browser op je computer geplaatste cookies kunnen verwijderd worden als je dat wilt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt je browserinstellingen aanpassen als je dit niet langer wilt toestaan. Meer informatie vind je onder “help” in je browser. Als je de cookies niet accepteert, kun je onze website nog wel bezoeken, maar dan kan het zijn dat bepaalde diensten en delen van de site niet optimaal functioneren.

 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice aangeboden door Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren verplicht adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

 

7. Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)

Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens kun je ons verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Naast inzage mag je ons ook verzoeken om je gegevens te verbeteren of aan te vullen indien je fouten hebt opgemerkt of als je dit vanwege een andere reden graag wenst. Hetzelfde geldt voor een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die WoWenzo.nl  over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met WoWenzo.nl  via info@WoWenzo.nl . WoWenzo.nl  zal u binnen drie weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

 

8. Toepasselijk recht en geschillen

Dit Privacy- en Cookiebeleid en jouw gebruik van onze website wordt beheerst en uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Elk geschil dat mogelijkerwijs ontstaat met betrekking tot dit Privacy- en Cookiebeleid en onze diensten zal enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

 

9. Wijzigingen en vragen

Ons Privacy- en Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen elke bijgewerkte versie op deze pagina zetten, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder we je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken. Als je vragen hebt over je gegevens, ons Privacy- en Cookiebeleid of de toepasselijkheid ervan, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kan via e-mail, per telefoon of per brief.

X